De knop om

Met de knop om richten we ons op professionals en vrijwilligers die binnen het sociale wijkteam, binnen netwerken of vanuit de gemeente werkzaam zijn om inwoners in ‘hun’ wijk in hun kracht te zetten. Wij begeleiden hen in de mentaliteitsverandering

 • van zorgreflex naar begrenzing,
  • voor de inwoner van “dat kan ik niet” naar “wat kan ik nog wel”
 • van eigen vakgebied en doorverwijzen naar multidisciplinair en regie
  • voor de inwoner van “kastje naar de muur” naar “heldere toegang”
 • van sturend / bepalend naar faciliterend
  • voor de inwoner van “ik ben afhankelijk” naar “ik beslis zelf, met steun van…”
 • van hiërarchie naar professionele ruimte en verantwoordelijkheid
  • voor de inwoner van “ik sta er alleen voor” naar “ik vraag hulp in mijn netwerk”

Vanuit onze overtuiging dat als de professionals en vrijwilligers helder hebben wat hun eigen kracht is, zij de inwoners kunnen begeleiden om hun verantwoordelijkheid te pakken en mee te veranderen.

Onze toegevoegde waarde
We kijken anders. We kennen de weerbarstigheid van de omgeving en we zorgen voor professionalisering door te werken aan een houding waaruit de nieuwe mentaliteit blijkt. Kantelen, of zoals wij zeggen, de knop om… We werken altijd vanuit de inhoud aan het veranderproces. We zijn van het proces èn de inhoud. Het gaat immers èn om bezitten van de juiste kennis en (gespreks)vaardigheden èn om de juiste vragen stellen, helderheid verkrijgen, (h)erkennen van je eigen rol en begrenzing daarbinnen. Altijd in de context van de gemeente, de zorgaanbieders, het speelveld in de wijk.
We begeleiden, we confronteren, we laten leren door te doen, we laten beleven.
We bouwen aan sterkte teams van professionals en vrijwilligers. Opdat zij vanuit hun kracht de inwoners in de wijk begeleiden om eveneens in hun kracht te gaan staan.
We doen dat vanuit onze waarden “het verschil maken”, “duidelijkheid”, “walk your talk” en, aangezien veranderen vraagt om werken buiten de comfortzone, confronteren wij met humor.